Technology

Freeware

Licenční smlouva k níže uvedeným aplikacím viz konec stránky.


 CNC Blocks Utility 3.0

CNC Blocks Utility je jednoduchá aplikace, která slouží pro rychlé vkládání, přečíslování a mazání CNC bloků v NC programu.

Aplikaci lze lokalizovat do různých jazyků. Základními jazyky jsou čeština a angličtina. Všechny textové řetězce jsou obsaženy v souboru cncbu.xml. Pokud vytvoříte nějaké nové jazykové řetězce, prosím o zaslání upraveného souboru, aby mohly být nabídnuty ke stažení ostatním uživatelům.

Stažení (Windows XP/Vista/7):

CNC Blocks Utility 3 [3.0.1] (2.5 MB) – Aplikace (česká instalace )

CNC Blocks Utility 3 [3.0.1] (2.5 MB) – Aplikace (english instalation )

Návod v .pdf [3.0.1] (750 kB) – Návod (v češtině )


Body Mass Index 3.0

Body Mass Index je jednoduchá aplikace, která umožňuje vypočítat index tělesné hmoty BMI (Body Mass Index), kterým se určuje stupeň obezity či naopak podváhy. Počítá se jako hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou výšky v metrech (kg/m2). Tato hodnota není závislá na věku a pohlaví, ale ma jistá omezení:
– rostoucí děti
– těhotné ženy
– velmi svalnatí jedinci jako jsou např. sportovci.
Hmotnostní kategorie se určuje dle tabulky BMI, kterou určily mezinárodní instituce.

Je možné počítat s hodnoty buď metrického systému (kilogramy a centimetry) nebo s hodnoty anglického (palcového) systému (libry, stopy a palce).

Aplikaci lze lokalizovat do různých jazyků. Základními jazyky jsou čeština a angličtina. Všechny textové řetězce jsou obsaženy v souboru bmi.xml. Pokud vytvoříte nějaké nové jazykové řetězce, prosím o zaslání upraveného souboru, aby mohly být nabídnuty ke stažení ostatním uživatelům.

Metrický systém:                                                                            Palcový systém (v angličtině):
Česká verze aplikace Anglická verze aplikace

Stažení (Windows XP/Vista/7):

Body Mass Index 3 [3.0.2] (2.45 MB) – Aplikace (česká instalace )

Body Mass Index 3 [3.0.2] (1.06 MB) – Aplikace (english instalation )

Návod v .pdf [3.0.2] (755 kB) – Návod (v češtině )

Stažení (Windows Mobile 5 pro Pocket PC):

Body Mass Index 3 [3.0.2] (2 MB) – CAB soubor aplikace (česká instalace )


 Files To File 3.0

Je jednoduchá aplikace, která umožňuje nakopírovat několik textových souborů do jednoho.

Aplikaci lze lokalizovat do různých jazyků. Základními jazyky jsou čeština a angličtina. Všechny textové řetězce jsou obsaženy v souboru fs2f.xml. Pokud vytvoříte nějaké nové jazykové řetězce, prosím o zaslání upraveného souboru, aby mohly být nabídnuty ke stažení ostatním uživatelům.

Stažení (Windows XP/Vista/7):

Files To File 3 [3.0.1] (2 MB) – Aplikace (česká instalace )

Files To File 3 [3.0.1] (750 kB) – Aplikace (english instalation )

Návod v .pdf [3.0.1] (700 kB) – Návod (v češtině )


 Konvertor diakritiky 3.0

Je to aplikace, která změní všechna písmena s diakritickými znaménky na písmena bez těchto znamének.

Aplikaci lze lokalizovat do různých jazyků. Základními jazyky jsou čeština a angličtina. Všechny textové řetězce jsou obsaženy v souboru dconv.xml. Pokud vytvoříte nějaké nové jazykové řetězce, prosím o zaslání upraveného souboru, aby mohly být nabídnuty ke stažení ostatním uživatelům.

Stažení (Windows XP/Vista/7):

Konvertor diakritiky 3.0 [3.0.2] (3.1 MB) – Aplikace (česká instalace )

Konvertor diakritiky 3.0 [3.0.2] (1.6 MB) – Aplikace (english instalation )

Návod v pdf [3.0] (721 kB) – Návod (v češtině )


 Regular Coordinates 6.9

Regular Coordinates je aplikace určena pro výpočet a zobrazení otvorů rovnoměrně rozmístěných na roztečné kružnici a na přímce. Poté, co jsou tyto otvory vypočteny, je možné vygenerovat CNC program pro vyvrtání/závitování výsledných otvorů dle jednoduché šablony.
Dále je možné vytvořené souřadnice, i obrázek, uložit či vyexportovat do několika formátů.

Stažení (Windows XP/Vista/7):

Regular Coordinates 6.9 [6.9] (2.9 MB) – Aplikace (česká instalace )

Návod v .pdf [6.9] (1.2 MB) – Návod (v češtině )


Licenční smlouva pro freeware aplikace:

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) je smlouvou mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a autorem (Radek Kalousek) a týká se výše uvedených aplikací (softwarový produkt), zahrnujícího počítačový software i s případnými doplňky, a také případně příslušná média a elektronickou či tištěnou dokumentaci. Licenční podmínky jsou neoddělitelnou součástí softwarového produktu a určují práva a povinnosti uživatele. Instalací, kopírováním, stažením, otevřením nebo jiným použitím softwarového produktu souhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy. Přečtěte si proto velmi pečlivě toto licenční ujednání dříve, než začnete s instalací softwarového produktu.
LICENCE NA SOFTWAROVÝ PRODUKT
Softwarový produkt je majetkem autora a je chráněn zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.

1. POSKYTNUTÍ LICENCE
Touto licenční smlouvou je Vám uděleno právo používat softwarový produkt zcela zdarma a na neomezeném množství počítačů.

2. DALŠÍ PRÁVA A OMEZENÍ
a) Je zakázáno softwarový produkt měnit, modifikovat, provádět jeho zpětnou analýzu, dekompilaci či převod ze strojového kódu nebo z něj zpracováním vytvářet odvozená díla.
b) Licence na softwarový produkt se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači.
c) Softwarový produkt nelze dále prodávat jako samostatný produkt.
d) Pokud nesplníte podmínky této licenční smlouvy, může být autorem bez omezení dalších práv zrušena. V takovém případě musíte zničit všechny kopie softwarového produktu a všech jeho případných součástí.
e) Instalační balík softwarového produktu můžete dále bez omezení volně šířit.

3. AUTORSKÁ PRÁVA
Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se softwarového produktu (a všech jeho případných částí), jakož i případné elektronické a tištěné materiály dodávané se softwarovým produktem a všechny jeho kopie jsou majetkem autora či autorizovaných dodavatelů. Veškeré duševní vlastnictví obsažené v softwarovým produktu je majetkem vlastníka obsahu a může být chráněno příslušnými zákony na ochranu autorských práv a úmluvami na ochranu duševního vlastnictví. Tato licenční smlouva neposkytuje žádná práva týkající se obsahu. Případná elektronická dokumentace dodávána společně s tímto softwarovým produktem nesmí být žádným způsobem šířena a dále prodávána.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na softwarový produkt se nevztahuje žádná záruka. Přestože byl softwarový produkt testován, autor nemůže plně zaručit jeho bezproblémové fungování za všech možných podmínek. Autor nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv (včetně a bez omezení škody ze ztrát zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráta informací o podnikání nebo jakékoliv další finanční ztráty), i když vznikly na základě použití, nebo nemožnosti použití softwarového produktu, dokonce byl-li autor označen jako možný původce těchto škod. Autor neručí za jakékoliv škody způsobené chodem softwarového produktu na výpočetní technice, programovém vybavení, či datových souborech konečného uživatele, byly-li tyto způsobeny používáním softwarového produktu v rozporu s touto dokumentací nebo vznikly následkem předem nedefinované události či použitím nestandardního softwaru či hardwaru. Autor neručí za správnost datových výstupů. Dodávaný softwarový produkt není určen k nasazení ve vysoce rizikových aplikacích, zejména tam, kde by selhání programu přímo ohrozilo život nebo způsobilo rozsáhlou materiální škodu.